ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΓΕΜΟΝΩΝ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Βαλδουίνος Α' της Φλάνδρας (1204-1206)
Ερρίκος Α' της Φλάνδρας (1206-1216)
Πέτρος Courtenay (1216-1218)
Αντιβασιλεία Γιολάντας, συζύγου Πέτρου Courtenay (1219-1221)
Ροβέρτος Courtenay (1221-1228)
Αντιβασιλεία Ιωάννη de Brienne (1229-1237)
Βαλδουίνος Β' της Φλάνδρας (1237-1261)

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βονιφάτιος Μομφερρατικός (1204-1207)
Δημήτριος Μομφερρατικός (1207-1224)

ΗΓΕΜΟΝΙΑ (ΔΟΥΚΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 1260) ΑΘΗΝΩΝ
Βουργουνδοί δούκες της Αθήνας
Όθων de la Roche (1204-1225)
Guy I de la Roche (1225-1263)
Ιωάννης Α' de la Roche (1263-1280)
Γουλιέλμος de la Roche (1280-1287)
Guy II de la Roche (1287-1308)
Gautier de Brienne (1309-1311)

Καταλανοί δούκες της Αθήνας
Ρογήρος Ντελώρ (Roger de Flor) (1311)
Μαμφρέδος της Σικελίας (1312-1316)
Γουλιέλμος της Σικελίας (1317-1338)
Ιωάννης Β' του Randazzo (1338-1348)
Φρειδερίκος Α' του Randazzo (1348-1355)
Φρειδερίκος Β' της Σικελίας (1355-1377)
Pedro IV της Αραγονίας (1377-1381)
Ιωάννης Α' της Αραγονίας (1381-1387)

Επίτροποι
Βερεγγάριος Εστανιόλ (Berenguer Estagniol)
Δον Αλφόνσο Φαδρίγ (Alfonso Fadrique)
Ραμόν Βεράρδη (Ramon Bernardi)
Ιάκωβος Φαδρίγ (James Fadrique)
Γουζάβος Ξιμενές
Ματθαίος Μονκάδα (Matteo Moncada)
Ρογήρος δε Λούρια (Roger de Lluria)

Φλωρεντινοί δούκες
Nerio I Acciaiuoli (1388-1394)
Βενετική κυριαρχία (1394-1402)
Αντώνιος Α' Acciaiuoli (1402-1435)
Nerio II Acciaiuoli (1435-1439)
Αντώνιος Β' Acciaiuoli (1439-1441)
Nerio II Acciaiuoli (παλινόρθωση) (1441-1451)
Φραγκίσκος Acciaiuoli (1451-1455)
Franco Acciaiuoli (1455-1456), αφέντης Θηβών (1456-1460)

Ηγεμόνες Θηβών
Bela Saint Omer (1230-1245)
Nικόλαος Β' Saint Omer (1245-1294)
Όθων Saint Omer
Νικόλαος Γ' Saint Omer

ΚΟΜΗΤΕΣ ΣΑΛΩΝΩΝ
Θωμάς Α' d' Autremoncourt (1204-1212)
Θωμάς Β' d' Autremoncourt (1212-1258)
Θωμάς Γ' d' Autremoncourt (1294-1311)
Καταλανοί (1311)

ΜΑΡΚΙΟΝΕΣ ΒΟΔΟΝΙΤΣΑΣ
Guy Pallavicini (1204-1237)
Ubertino Pallavicini (1237-1278)
Ισαβέλλα Pallavicini (1278-1286)
Θωμάς Pallavicini
Αλβέρτος Pallavicini (+1311)
Τζουλιέλμα (Guglielma Pallavicini) (1311-1358)
Maria Pallavicini και Andrea Cornaro (1312-1327)
Φραγκίσκος Α' Τζόρτζι (Giorgi, Zorzi) (1335-1388)
Ιάκωβος Α' Τζόρτζι (Giorgi, Zorzi) (1388-1410)
Νικόλαος Β' Τζόρτζι (Giorgi, Zorzi) (1410-1436)
Νικόλαος Γ' Τζόρτζι (Giorgi, Zorzi), (1436-1440)
Ιάκωβος Β' Τζόρτζι (Giorgi, Zorzi) (1440-1447)
Αντώνιο Τζόρτζι (Giorgi, Zorzi) (1447-1470)

ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΑΧΑΪΑΣ
Γουλιέλμος Α' Champlitte (1205-1209)
Γοδοφρείδος Α' Βιλλεαρδουίνος (1209-1228)
Γοδοφρείδος Β' Βιλλεαρδουίνος (1228-1246)
Γουλιέλμος Β' Βιλλεαρδουίνος (1246-1278)
Κάρολος Α' Ανδεγαυός (μέσω βάιλων) (1278-1285)
Κάρολος Β' Ανδεγαυός (μέσω βάιλων) (1285-1289)
Ισαβέλλα Βιλλεαρδουίνου και Φλωρέντιος d' Hainaut (1289-1297)
Ισαβέλλα Βιλλεαρδουίνου (1297-1301)
Ισαβέλλα Βιλλεαρδουίνου και Φίλιππος Σαβοΐας (1301-1305)
Φίλιππος Α' του Τάραντα (1307-1313)
Ματίλδη (Mahaut) d' Hainaut και Λουδοβίκος Βουργουνδίας (1313-1316)
Ματίλδη (Mahaut) d' Hainaut (1316-1318)
Ιωάννης Gravina (1318-1332)
Ροβέρτος του Τάραντα και η μητέρα του Αικατερίνη Valois (1333-1346)
Ροβέρτος του Τάραντα (1346-1364)
Φίλιππος Β' του Τάραντα (1364-1373) και Μαρία Βουρβόνων 1364-1370)
Ιωάννα Α', βασίλισσα της Νεάπολης (1373-1376)
Ιωαννίτες ιππότες (παραχώρηση του πριγκιπάτου αντί ενοικίου από την Ιωάννα Α', 1376-1381)
Ιάκωβος de Baux των Ναβαρραίων (1381-1383)
Κάρολος Γ' βασιλιάς της Νεάπολης (1381-1386)
Λαδίσλαος βασιλιάς της Νεάπολης (1386-1396)
Πέτρος de Saint Superan (1396-1402)
Μαρία Zaccaria (1402-1404)
Centurione II Zaccaria (1404-1432)
Βυζαντινοί του δεσποτάτου του Μορέως (1432-1460)

ΕΥΒΟΙΑ (ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΙ)
Ιάκωβος d' Avesnes (1204-1205)

1. Pecoraro dei Pegorari de Mercanuovo (1205-1209)
2. Giberto dalle Carceri (1205-1209)
3. Ravano dalle Carceri (1209-1216)

1. Ισαβέλλα, χήρα του Ravano dalle Carceri (1216-1220)
2. Ριχάρδος dalle Carceri (1216-1220)
3. Μαρίνος dalle Carceri (1216-1255)

1. Narzoto (1255-1264)
2. Γουλιέλμος Α' dalle Carceri (1255-1263)
3. Grapella dalle Carceri (1262-1264)

Γουλιέλμος Β' dalle Carceri (1263-1275)
Μαρίνος Β' dalle Carceri (1264-1278)
Giberto Β' dalle Carceri (1275-1279)
Licario (1276-1279)
Gaetano και Μαρία, κόρη του Gaetano (1279-1296)
Βονιφάτιος da Verona (1296-1315)
Mαρία, κόρη Βονιφατίου (1317-1337)
Ιωάννης dalle Craceri (1340-1359)
Νικόλαος Γ' dalle Carceri (1359-1383)
Φραγκίσκος Crispo (1383-1397)
Γεώργιος Γ' Ghisi (+1390)
Βενετoκρατία (1390-1470)

ΔΟΥΚΑΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΑΞΟΣ)
Sanudi
Μάρκος Α' Sanudo (1207-1227)
Άγγελος Sanudo (1227-1262)
Μάρκος Β' Sanudo (1262-1303)
Γουλιέλμος Α' Sanudo (1303-1323)
Νικόλαος Α' Sanudo (1323-1341)
Ιωάννης Α' Sanudo (1341-1361)
Φιορέντζα Sanudo (1361-1364)
Φιορέντζα και Νικόλαος Β' Sanudo, ο επονομαζόμενος Spezzabanda (1364-1371)
Φιορέντζα και Νικόλαος Γ' della Carceri (1371-1383)
Crispi
Φραγκίσκος Α' Crispo (1383-1397)
Giacomo I Crispo (1397-1418)
Iωάννης Β' Crispo (1418-1433)
Giacomo II Crispo (1433-1447)
Gian Giacomo Crispo (1447-1453)
Γουλιέλμος Β' Crispo (1453-1463)
Φραγκίσκος Β' Crispo (1463)
Giacomo III Crispo (1463-1480)
Ιωάννης Γ' (1480-1494)
Βενετική κυριαρχία (1494-1500)
Φραγκίσκος Γ' (1500-1511)
Βενετική Κυριαρχία (1511-1517)
Ιωάννης Δ' Crispo (1517-1564)
Giacomo IV Crispo (1564-1566)
Ιωσήφ Naci 1566-1571
Giacomo ΙV Crispo (1571-1572)
Ιωσήφ Naci (1572-1579)
Έναρξη Τουρκοκρατίας (1579)


ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΣ
Μαρίνος Dandolo (1207-1233)
Iελίζα Dandolo και Ιερεμίας Ghisi (1233-1251)
Τμήμα δουκάτου Αιγαίου (1251-1384)
Πέτρος Zeno (1384-1427)
Ανδρέας Zeno (1427-1437)
Βενετική κυριαρχία (1437-1440)
Crucino I Sommaripa (1440-1462)
Dominico Sommaripa (1462-1466)
Ιωάννης Sommaripa (1466-1468)
Crucino II Sommaripa (1468-1500)
Νικόλαος Sommaripa (1500-1506)
Φραγκίσκος Sommaripa (1506-1507)
Βενετική κυριαρχία (1507-1514)
Αλβέρτος Sommaripa (1514-1523)
Crucino III Sommaripa (1523-1537)
Τουρκική κυριαρχία (1537-1566)
Ιωσήφ Naci (1566-1579)
Έναρξη Τουρκοκρατίας (1579)

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Giacomo Ι Varozzi (1207-1265)
Bυζαντινή κυριαρχία (1265-1296)
Giacomo ΙΙ Varozzi (1296-1335)
Τμήμα του δουκάτου Αιγαίου (1335-1480)
Dominico Pisani (1480)
Ιωάννης Γ' Crispo (1480-1494)
Φραγκίσκος Γ' Crispo (1494-1500)
Ιωάννης Δ' Crispo (1500-1517)
Giacomo IV Crispo (1517-1537)
Τουρκική κυριαρχία (1537-1566)
Ιωσήφ Naci (1566-1579)
Έναρξη Τουρκοκρατίας (1579)

ΜΥΚΟΝΟΣ - ΤΗΝΟΣ
Ιερεμίας Ghisi (1205-1251)
Ανδρέας Ghisi (1207-1259)
Βαρθολομαίος Α' Ghisi (1259-1303)
Γεώργιος Α' Ghisi (1303-1315)
Βαρθολομαίος Β' Ghisi (1315-1341)
Γεώργιος Β' Ghisi (1341-1352)
Βαρθολομαίος Γ' Ghisi (1358-1384)
Γεώργιος Γ' Ghisi (1384-1390)
Bενετοκρατία (1390-1537)
Έναρξη Τουρκοκρατίας (1537)

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Ιωάννης Quirini (1207-1231)
Ιάκωβος Quirini (1240-1264)
Νικόλαος Quirini (1264-1278)
Tμήμα του δουκάτου του Αιγαίου (1278-1310)
Ιωάννης B' Quirini (1310-1333)
Τμήμα του δουκάτου του Αιγαίου (1333-1412)
Ιωάννης Γ' Quirini (1412-1451)
Διάφορα μέλη της οικογένειας Quirini (1451-1540)
Έναρξη Τουρκοκρατίας (1540)

ΚΙΜΩΛΟΣ - ΣΥΡΟΣ (κτήση του δούκα της Νάξου)
Οικογένεια Sanudo (1207-1383)
Οικογένεια Crispi (1383-1537)
Έναρξη Τουρκοκρατίας (1537)

ΚΥΘΝΟΣ
Οικογένεια Sanudo (1207-1323)
Οικογένεια Castelli (1323-1337)
Οικογένεια Gozzadini (1337-1537)
Οικογένεια Gozzadini (υποτελείς των Οθωμανών) (1537-1617)

ΠΑΡΟΣ
Κτήση του δούκα της Νάξου (1207-1520)
Οικογένεια Venieri (1520-1531)
Βενετοκρατία (1531-1535)
Cecilia και Bernardo Sagredo (1535-1537)
Έναρξη Τουρκοκρατίας (1537)

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Κτήση του δούκα της Νάξου (1207-1460)
Οικογένεια Loredan (1460-1480)
Dominico Pisani (1480-1494)
Οικογένεια Loredan (1494-1537)
Έναρξη Τουρκοκρατίας (1537)

ΑΝΑΦΗ
Λεονάρδος Foscolo (1207-1252)
Ανδρέας Foscolo (1252-1278)
Ιωάννης Foscolo (1278-1296)
Ιωάννης dela Cavo (1296-1307)
Οικογένεια Gozzandini (1307-1397)
Κτήση Φιορένζα Crispi και άλλων Crispi (1397-1528)
Οικογένεια Pisani (1528-1537)
Έναρξη Τουρκοκρατίας (1537)

ΣΕΡΙΦΟΣ
Οικογένεια Ghisi (στο ½ του νησιού) (1207-1334)
Οικογένεια Justiniani (στο άλλο ? του νησιού) (1207-1412)
Οικογένεια Michieli (στο ? του νησιού) (1207-1537)
Οικογένεια Bragandini (1334-1354)
Οικογένεια Minotti (1354-1373)
Οικογένεια Adoldi (1373-1432)
Οικογένεια Minotti (1432-1537)

ΣΙΦΝΟΣ
Οικογένεια Da Corogna (1207-1374)
Οικογένεια Gozzandini (1374-1537)

ΛΗΜΝΟΣ
Οικογένεια Navigajosi (1207-1269)
Βυζαντινή κυριαρχία (1269)
Οικογένεια Navigajosi (1269-1276)
Οικογένεια Gattilusii (1276-1462)
Τουρκοκρατία - Βενετοκρατία (1462-1656)
Τουρκοκρατία (1656 κ.ε.)

ΛΕΣΒΟΣ
Φραγκίσκος Α' Gattilusio (1355-1376)
Giacomo Gattilusio (1376-1397)
Φραγκίσκος Β' Gattilusio (1397-1401)
Dorino Gattilusio (1401-1449)
Dominico Gattilusio (1449-1459)
Νικόλαος Gattilusio (1459-1462)
Έναρξη Τουρκοκρατίας (1462)

ΡΟΔΟΣ
Περίοδος Ιωαννιτών Ιπποτών
Μάγιστροι της Ρόδου
Foulques de Villaret (1309-1319)
Helion de Villeneuve (1319-1346)
Dieudone de Gozon (1346-1353)
Pierre de Corneillan (1353-1355)
Roger de Pins (1355-1365)
Reymond Berenger (1365-1373)
Robert de Juillac (1373-1377)
Ferdinard d'Heredia (1377-1396)
Philibert de Naillac (1396-1421)
Antoine Fluvian (1421-1437)
Jean Bonpart de Lastic (1437-1454)
Jacques de Milly (1454-1461)
Pier Reymond Zacosta (1461-1467)
Giovanni Battista Degli Orsini (1467-1476)
Pierre d'Aubusson (1476-1503)
Emmery d'Amboise (1503-1512)
Guy de Blachefort (1512-1513)
Fabrizio del Carretto (1513-1522)
Villiers de l'Isle Adam (1521-1522)

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟY

ΚΕΡΚΥΡΑ
Βενετική Κυριαρχία (1207-1214)
Κυριαρχία δεσποτάτου Ηπείρου (1214-1259)
Μαμφρέδος της Σικελίας (1259-1267)
Κάρολος Α' Ανδεγαυός (1267-1285)
Κάρολος Β' Ανδεγαυός (1285-1294)
Φίλιππος Α' του Τάραντα (1294-1331)
Αικατερίνη Valois και Ροβέρτος του Τάραντα (1331-1346)
Ροβέρτος του Τάραντα (1346-1364)
Μαρία των Βουρβόνων (1364)
Φίλιππος Β' του Τάραντα (1364-1373)
Ιωάννα Α', βασίλισσα της Νεάπολης (1373-1380)
Ιάκωβος de Baux (1380-1382)
Κάρολος Α' της Νεάπολης (1382-1386)
Βενετοκρατία (1386-1797)

Κόμητες Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας
Orsini
Ματθαίος Orsini (1195-1264)
Ριχάρδος Orsini (1264-1304)
Ιωάννης Α' Orsini (1304-1317)
Νικόλαος Orsini (1317-1323)
Ιωάννης Β' Orsini (και δεσπότης της Ηπείρου) (1323-1335)
Ανδεγαυική επικυριαρχία (1324-1335)
Ανδεγαυική κυριαρχία (1335-1357)
Tocchi
Λεονάρδος Α' Tocco (1357-1377)
Κάρολος Α' Tocco (1377-1429)
Κάρολος Β' Tocco (1429-1448)
Λεονάρδος Γ' Tocco (1448-1479)
Τουρκική κυριαρχία (1479-1481)
Αντώνιος Tocco (1481-1483)
Βενετοκρατία (1484-1797)