Στη Ρόδο, κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας, επικράτησε ένας ιδιότυπος ουνιτισμός. Στη φωτογραφία, υπόλοιπα της ιπποτικής εκκλησίας.
Ρόδος, 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.
© ΥΠΠΟ