Οι εθνοτικές ομάδες του τάγματος των Ιωαννιτών ιπποτών αντιστοιχούσαν στις λεγόμενες "γλώσσες", οι οποίες διατηρούσαν τα δικά τους καταλύματα στην πόλη. Στην εικόνα, μαρμάρινα ανάγλυφα οικόσημα εντοιχισμένα στην πρόσοψη του καταλύματος της "γλώσσας" της Γαλλίας.
Ρόδος, 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.
Κόλλιας, Η., Οι ιππότες της Ρόδου. Το Παλάτι και η Πόλη, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1991, σ. 132, φωτ. 109.
© ΥΠΠΟ