Το τάγμα των Ιωαννιτών ιπποτών αποτελούσε μια ιδιότυπη περίπτωση τάγματος με θρησκευτικά, στρατιωτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Στην εικόνα, Ιωαννίτης ιππότης από τοιχογραφία (λεπτομέρεια) στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Χωστού στο Φιλέρημο. 15ος αιώνας.
Ρόδος, 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.
Κόλλιας, Η., Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, Υπουργείο Πολιτισμού-Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 1994, σ. 128, φωτ. 68.
© ΥΠΠΟ