ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

Για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών σελίδων με θέμα: "H Ελλάδα την περίοδο 1923-1945" εργάστηκαν οι ακόλουθοι συνεργάτες του ΙΜΕ:

  Αγγελοπούλου Φανή, αναζήτηση, επιλογή εποπτικού υλικού, σύνταξη των επεξηγηματικών συνοδευτικών κειμένων
  Βλάχος 'Αγγελος, οργάνωση παρουσίασης πληροφορίας, συγγραφή κειμένων, αναζήτηση, επιλογή εποπτικού υλικού
  Γκλίβα Καλλιόπη, γλωσσική επιμέλεια κειμένων
  Καμαρινός Γιώργος, Υπεύθυνος Ομάδας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, οργάνωση, σχεδιασμός και προγραμματισμός
  Kαφετζάκη Τόνια, συγγραφή κειμένων
  Κορομπλή Παναγιώτα, υπεύθυνη για τα copyrights
  Ροβύθη Xαρά, συγγραφή κειμένων, αναζήτηση, επιλογή εποπτικού υλικού
  Παπασπύρου Μάιρα, σχεδιασμός, γραφιστική επιμέλεια και επεξεργασία εικόνων
  Χατζής Ηλίας, Υπεύθυνος Εφαρμογών Διαδικτύου
  Εφραίμογλου Δημήτρη, Επικεφαλής Τμήματος Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής
  Φέρλα Κλεοπάτρα, Σύμβουλος Προέδρου επί Ιστορικών Θεμάτων


Για την παραχώρηση άδειας χρήσης των εικόνων ευχαριστούμε τους εξής φορείς και πρόσωπα:
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία
Πολεμικό Μουσείο
Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου
Εθνική Πινακοθήκη
Μουσείο Μπενάκη
Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου
Εβραϊκό Μουσείο
ΝΕΤ
ΕΡΤ
Εκδοτικό οίκο "'Αμμος"
Σπύρο Μελετζή
Κώστα Μεγαλοκονόμο
Κώστα Μπαλάφα
Εφημερίδα "Καθημερινή"

Επιστροφή