Σκηνή από την υποχώρηση του ελληνικού στρατού στα 1897: Πρόσφυγες κατακλύζουν το σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας.
Rose, K., 1897: Με τους Έλληνες στη Θεσσαλία, Κούριερ Εκδοτική, Αθήνα 1997.
© Κούριερ Εκδοτική.