Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897: Η μάχη της Μελούνας σε λιθογραφία της εποχής. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Petit Journal στις 2 Μαΐου 1897.
Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α.
Πόρτολος, Δ., Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η Εποχή του, Εκδόσεις του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Αθήνα 1996, σ. 201, εικ. 506.
© Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα.