Εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του από τον ενωμένο συμμαχικό στόλο τον Απρίλιο του 1886.
Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος Ελληνισμός από το 1881 ως το 1913, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ. 26.
© Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα.