Γελοιογραφία που δημοσιεύτηκε στο Νέο Αριστοφάνη το 1886. Οι Έλληνες επιθυμούσαν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανακίνηση του Ανατολικού Ζητήματος με αφορμή την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία. Ωστόσο, αυτό ήταν αδύνατο να επιτευχθεί λόγω της ιμπεριαλιστικής πολιτικής που ακολουθεί η Αγγλία.
Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α.
Σαπρανίδης, Δ., Ιστορία της Πολιτικής Γελοιογραφίας της Ελλάδας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1972.
© Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα.