Οι άνθρωποι


Στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ζούσαν πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες συγκροτούσαν ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό. Κάθε κατάκτηση της αυτοκρατορίας, εμπλούτιζε το ανθρώπινο δυναμικό της με νέες ομάδες ανθρώπων. Φυσικές ανακατατάξεις, πόλεμοι, επιδημίες, καταπιέσεις και αυθαιρεσίες ωθούσαν τους ανθρώπους στην αλλαγή τόπου εγκατάστασης. Την πορεία τους στο χρόνο προσδιόριζε το θρησκευτικό και διοικητικό πλαίσιο οργάνωσης της αυτοκρατορίας, τη θρησκευτική όμως διαφοροποίηση των αρχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακολούθησε η εθνοπολιτισμική και η εθνική στα τέλη της οθωμανικής ιστορίας.