Η οργάνωση των αποδήμων


Η μετακίνηση ομάδων και ατόμων σε έναν τόπο ξένο, η συναναστροφή τους με αλλόθρησκους και αλλοεθνείς, όπως συνέβη στην περίπτωση των βαλκανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επέδρασε καταλυτικά στην εκεί παρουσία τους, έτσι ώστε να επιδιώξουν μορφές οργάνωσης και συσπείρωσης με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Στις οργανωτικές προσπάθειες συμμετείχαν όσοι είχαν κοινό τόπο καταγωγής, κοινή γλώσσα και θρησκεία. Η έννοια της ομάδας και του συνανήκειν τούς βοηθούσε τόσο στην αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων στην ξένη χώρα όσο και στις συνεννοήσεις με τις αρχές.