Οθωμανική Περίοδος


Στιγμές από την Οικονομική και Κοινωνική Ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

'Ανθρωποι και Χρήμα

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Συνιστώμενες προδιαγραφές:
Netscape Navigator 4 ή Microsoft Internet Explorer 4
ενεργοποιημένη Javascript, 800x600 pixels, 16-bit χρώμα