Στη νότια και νησιωτική Ελλάδα, κυρίως στη Μάνη, τη Νάξο και τηνΚρήτη, έχουν σωθεί αρκετά μνημεία που διατηρούν διάκοσμο από τηνεποχή της Εικονομαχίας.

Στη Μάνη, ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Προκοπίου διατηρεί στοπρώτο στρώμα τοιχογραφιών της αψίδας ανεικονικό διάκοσμο. Ανάμεσαστα γνωστά ανεικονικά εικονογραφικά θέματα, η ύπαρξη σύνθετου ρόδακαοδηγεί στη χρονολόγηση του ναού στα χρόνια της βασιλείας του Θεόφιλου(829-842). Σύμφωνα μάλιστα με την άποψη του Ν. Δρανδάκη, οανεικονικός διάκοσμος συνδέεται ίσως με την προσπάθεια της κεντρικήςεξουσίας να σταθεροποιήσει τις εικονομαχικές της ιδέες στον ελλαδικόχώρο, αφού πρώτα κατέστειλε το πλατιά διαδεδομένο στην Ελλάδα εικονόφιλο κίνημα-εξέγερση του Θωμά (821-823).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Νάξος. Σώζονται αρκετές εκκλησίες (11 περίπου) με ανεικονικό διάκοσμο, από τιςοποίες σημαντικότερες είναι η Αγία Κυριακή στην Απείρανθο, ο 'AγιοςΙωάννης ο Θεολόγος στ' Αδησαρού, ο 'Aγιος Αρτέμιος κοντά στο Σαγκρί, ο'Aγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο Δανακό και η Πρωτόθρονη (το δεύτεροστρώμα τοιχογραφιών). Αξίζει να αναφέρει κανείς την απεικόνιση στην Αγία Κυριακή σχηματοποιημένων πουλιών με κορδέλες στο λαιμό τους, έναμοτίβο σασσανιδικής προέλευσης και σύμβολο εξουσίας αρχικά.Αξιοπαρατήρητη σε όλους τους ναούς είναι η ποικιλία των ανεικονικώνθεμάτων, η ζωγραφική ποιότητά τους, η σιγουριά του σχεδίου, καθώς και ηπλούσια χρωματική κλίμακα του διακόσμου. Η διακόσμηση των ναών τηςΝάξου ανάγεται στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεόφιλου (829-842) καιαποτελεί σημαντική μαρτυρία για την έκταση του ανεικονικού ρεύματος τηςτέχνης, που μοιάζει να ευημέρησε και να έγινε πλατιά αποδεκτό στονησί.

Σημαντικός είναι τέλος και ο ναός του Αγίου ΝικολάουΜεραμπέλλου Κρήτης, γιατί είναι ο μοναδικός ναός που διατηρείανεικονικό διάκοσμο, εκτός από το ιερό, και στον τρούλο.