Η κρίση που αντιμετώπισε το ρωμαϊκό κράτος κατά τον 3ο αιώνα οδήγησε σε αλλαγές που σηματοδότησαν το πέρασμα από την υστερορωμαϊκή στη βυζαντινή αυτοκρατορία. Ένας από τους καίριους τομείς που έπρεπε να αναδιοργανωθούν και εξυγιανθούν για να ξεπεραστεί η κρίση ήταν τα οικονομικά του κράτους. Οι μεταρρυθμίσεις των πρώτων αυτοκρατόρων στους τομείς της οικονομικής διοίκησης και δημοσιονομίας στόχευαν στη σταθεροποίηση της οικονομίας. Στο ίδιο αποσκοπούσε και ο παρεμβατισμός του κράτους στις αγροτικές σχέσεις και τις αστικές οικονομικές δραστηριότητες, που αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό της Πρώιμης Bυζαντινής οικονομίας.