Ο Αύγουστος στον τύπο του ανώτατου αρχιερέα (pontifex maximus). Λεπτομέρεια από άγαλμα, το οποίο θεωρείται ως η πιο όμορφη απεικόνιση του αυτοκράτορα και ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της ρωμαϊκής τέχνης. Πρώτη δεκαετία 1ου αιώνα μ.Χ.
Roma, Museo delle Terme.
Ampolo, C., Cassola, F., Fabbrini, F. et al.,
Roma e l' Italia: Radices Imperii,
Libri Scheiwiller, Milano 1992, fig. 56.
© Museo delle Terme, Roma.