Αεροφωτογραφία της Νικόπολης. Ιδρύθηκε από τον Οκταβιανό στις δυτικές ακτές της Ηπείρου, μετά τη νίκη του στο Άκτιο το 31 π.Χ.
ΙΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.
Schoder, R., Ancient Greece from the air,
Thames and Hudson, London 1974, p. 155.
© ΥΠΠΟ