Άποψη της Αγοράς της αρχαίας Κορίνθου.
Στο βάθος διακρίνεται ο Ακροκόρινθος.
Δ' Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.
Di Neuhoff, S., Ancienne Corinthe et son musee, Editions Apollo, Athenes 1971, fig. 5.
© ΥΠΠΟ