Χάρτης, στον οποίο σημειώνονται οι περιοχές που ανήκαν διοικητικά στην Πάτρα και στη Νικόπολη, μετά την ίδρυσή τους από τον Αύγουστο.
Alcock, S.E., Graecia Capta: The landscapes of Roman Greece, Cambridge University Press, Cambridge 1993, p. 136, fig. 48.
Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
© Cambridge University Press.

click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge ! click here to enlarge !