Αρκαδικό τοπίο κοντά στην περιοχή Γόρτυνα.
© Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού