Η απόφαση του Αυγούστου να ιδρύσει αρχικά τη Νικόπολη και μετέπειτα να επανιδρύσει την Πάτρα μεταφέροντας σε αυτές τις πόλεις μέρος από το πληθυσμό της Ακαρνανίας, της Αιτωλίας και της Αχαΐας οφείλεται στο γεγονός ότι ειδικά οι δύο πρώτες περιοχές είχαν υποστεί σοβαρές καταστροφές λόγω των ρωμαϊκών εμφύλιων πολέμων. Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο και την επικράτησή του επί των δυνάμεων του Αντωνίου, ο Αύγουστος πήρε κάποια μέτρα προκειμένου να ενισχύσει οικονομικά τις ελληνικές περιοχές που είχαν πληγεί από τους πολέμους.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής του δημιούργησε τις δύο παραπάνω πόλεις, στις οποίες ανήκαν διοικητικά τεράστιες εκτάσεις. Η πρώτη, η Νικόπολη, χτισμένη κοντά στο Άκτιο είχε υπό τον έλεγχό της την Αμβρακία και όλη την Ακαρνανία. Η δεύτερη, η ρωμαϊκή αποικία των Πατρών (Colonia Augusta Aroe Patrae), δημιουργήθηκε το 16 π.Χ. ως τόπος διαμονής για τους βετεράνους της 10ης και 12ης λεγεώνας. Επιπλέον ανέπτυξε ισχυρή βιοτεχνία υφασμάτων που ειδικευόταν στα λινά. Η Πάτρα έλεγχε όλη την περιοχή από τη Δύμη μέχρι το Αίγιο, τη νότια Αιτωλία και ουσιαστικά όλα τα εδάφη των Οζολών Λοκρών εκτός από την Άμφισσα. Άλλες πόλεις σε αυτές τις περιοχές μετατράπηκαν σε υποτελείς (Ναύπακτος) ή και εγκαταλείφθηκαν εντελώς.

Εκτός όμως από τη Νικόπολη και την Πάτρα θα πρέπει να τονιστεί και η σημασία της αποικίας της Κορίνθου. Η ίδρυσή της είχε ξεκινήσει την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα και ολοκληρώθηκε στα χρόνια του Αυγούστου. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης η Κόρινθος γρήγορα αναπτύχθηκε και απέκτησε τέτοια ισχύ, ώστε να λειτουργήσει ως διοικητική έδρα και να αποτελέσει την πρώτη και μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας της Αχαΐας. Ήταν το κέντρο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας, εξυπηρετώντας όπως φαίνεται το σκοπό του Αυγούστου να αφήσει τον έλεγχο του εμπορίου στην Κόρινθο και στην Πάτρα. Όσον αφορά το εμπόριο των βορειότερων ακτών, είχε ως κέντρο του τη Νικόπολη που εκτός από τα δύο της λιμάνια χρησιμοποιούσε και το Ανακτόριο. Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι προτού ιδρυθούν και αναπτυχθούν οι πόλεις αυτές, το εμπόριο στην επαρχία της Αχαΐας ελεγχόταν από τη Σπάρτη και το Άργος.


| ΕΠΑΡΧΙΕΣ | ΑΣΙΑ | ΡΩΜΗ | ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ |

Πατώντας τη μικρή φωτογραφία εμφανίζεται αριστερά η μεγέθυνσή της.