ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

Οι ηλεκτρονικές σελίδες με θέμα "Ρωμαϊκή περίοδος" σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τα εξής μέλη της Oμάδας Κλασικής Αρχαιότητας του Tμήματος Eφαρμογών Διαδικτύου του ΙΜΕ :

Δημητριάδου Δάφνη (συγγραφή κειμένων και βιβλιογραφίας για την Οικονομία της Ρωμαϊκής περιόδου)
Ζυμή Ελένη (συντονισμός Ομάδας Κλασικής Αρχαιότητας, οργάνωση και επιμέλεια παρουσίασης, συγγραφή κειμένων και βιβλιογραφίας για την Κοινωνία της Ρωμαϊκής περιόδου)
Ηλιάδη Ελένη (ανάπτυξη εφαρμογής, σχεδιασμός και προγραμματισμός σελίδων)
Καντηρέα Μαρία (συγγραφή κειμένων και βιβλιογραφίας για τον Πολιτισμό και την Πολιτική ιστορία της Ρωμαϊκής περιόδου, επιλογή πηγών)
Μαρίνη Ελένη (σχεδιασμός, γραφιστική επιμέλεια, ψηφιοποίηση και επεξεργασία εικόνων)
Στην επιλογή του εποπτικού υλικού καθώς και στη συγγραφή των επεξηγηματικών κειμένων εργάστηκαν: Γεροσίδερη Παγώνα (Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτική ιστορία της Ρωμαϊκής περιόδου)
Καρακίτσου Βασιλική (Πολιτισμός της Ρωμαϊκής περιόδου)

Η επιμέλεια των κειμένων έγινε από την Κεχαγιά Ασημίνα.

Η δακτυλογράφηση των μεταφράσεων των πηγών έγινε από τις Μπουρνού Σοφία και Στάθη Ελένη.

Ευχαριστούμε θερμά τους:

Eφραίμογλου Δημήτρη (Προϊστάμενος Τομέα Διαδραστικών Εφαρμογών και Συστημάτων)
Κατσούλη Γιώργο (Διαχειριστής Συστημάτων Η/Υ και Τεχνικός Υπεύθυνος, Υπεύθυνος φωτογράφησης)
Παπαδόπουλο Μάριο (Τεχνική υποστήριξη)
Φέρλα Κλεοπάτρα (Σύμβουλος Προέδρου επί Ιστορικών Θεμάτων)
Χατζή Ηλία (Προϊστάμενος Tμήματος Eφαρμογών Διαδικτύου)


Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στο Δρ. Antti Arjava, καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας στο Institutum Classicum του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, για τη διάθεση δημοσιευμένων και υπό δημοσίευση μελετών του.


Τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογραφικού υλικού ανήκουν στους παρακάτω φορείς:

Επιστροφή