Ιδρυτής της στωικής φιλοσοφίας υπήρξε ο Ζήνων από την Κύπρο, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα γύρω στα 310 π.Χ. Σημαντικότερη όμως υπήρξε η προσφορά ενός από τους διαδόχους του, του Χρύσιππου, που συστηματικοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις της στωικής φιλοσοφίας, η μακρόχρονη ιστορία της οποίας διαιρείται σε Παλαιά, Μέση και Νέα Στοά. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της Μέσης Στοάς ήταν ο Παναίτιος ο Ρόδιος και ο Ποσειδώνιος από την Απάμεια της Συρίας, ενώ της Νέας -που χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους- οι Σενέκας, Επίκτητος και Μάρκος Αυρήλιος.

Σε γενικές γραμμές στον τομέα της ηθικής οι στωικοί απέρριπταν τον ηδονισμό, εκτιμούσαν την κοινωνική ζωή και συνιστούσαν ανάμειξη στην πολιτική. Σύμφωνα με την Αρχαία Στοά η ευτυχία βρίσκεται μέσα στην αρετή, όπου φτάνει όποιος ζει σύμφωνα με τη φύση. Ο Χρύσιππος δίδασκε ότι το οικειότερο πράγμα για κάθε ζώο είναι η σύστασή του και η επίγνωσή της. Οι τέλειες αρετές, δηλαδή η φρόνηση, η δικαιοσύνη, η ανδρεία, η σωφροσύνη, και όσες άλλες υπάγονται σε αυτές αποτελούν μορφές γνώσης. Ο ευδαίμων βίος είναι μία σειρά πράξεων ενάρετα επιτελεσμένων και σύμφωνα με τη φύση. Κάθε τι το ωφέλιμο είναι αγαθό μόνον όταν χρησιμοποιείται σωστά, και σύμφωνα με αυτή την έννοια η αρετή αποτελεί το μοναδικό αγαθό.
Στη φυσική δέχτηκαν μία μορφή υλισμού, αλλά αρνήθηκαν τον ατομισμό. Σύμφωνα με τους στωικούς ο κόσμος -ακόμα και η ψυχή- συνιστά μία υλική συμπαγής μάζα διαιρετή επ' άπειρον.


| εισαγωγή | γλώσσα | θρησκεία | ποίηση-λογοτεχνία |
| φιλοσοφία-επιστήμες | αρχιτεκτονική | γλυπτική | τέχνες |

Σημείωση: Επιλέγοντας τις εικόνες μπορείτε να δείτε αυτές σε μεγέθυνση.

01. Χάλκινη εικονιστική προτομή του φιλοσόφου Ζήνωνα. 2ος αιώνας μ.Χ.


02. Σχεδιαστική αναπαράσταση του δυτικού άκρου της Ποικίλης Στοάς στην αρχαία Αγορά της Αθήνας. Τη στοά αυτή είχαν επιλέξει ο Ζήνωνας και οι ακόλουθοί του για τις συγκεντρώσεις τους και γι' αυτό το λόγο ονομάστηκαν Στωικοί.