Οι ηλεκτρονικές σελίδες με θέμα "Ελληνιστική περίοδος" σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τα εξής μέλη της Oμάδας Κλασικής Αρχαιότητας του Tμήματος Eφαρμογών Διαδικτύου του ΙΜΕ :

Δημητριάδου Δάφνη (συντονισμός Ομάδας Κλασικής Αρχαιότητας, επιμέλεια παρουσίασης, συγγραφή κειμένων και βιβλιογραφίας για την Οικονομία της Ελληνιστικής περιόδου, επιλογή πηγών)
Ζυμή Ελένη (συγγραφή κειμένων και βιβλιογραφίας για την Κοινωνία της Ελληνιστικής περιόδου, επιλογή πηγών)
Ηλιάδη Ελένη (ανάπτυξη εφαρμογής, σχεδιασμός και προγραμματισμός σελίδων)
Καντηρέα Μαρία (συγγραφή κειμένων και βιβλιογραφίας για τον Πολιτισμό και την Πολιτική ιστορία της Ελληνιστικής περιόδου, επιλογή πηγών)
Μαρίνη Ελένη (σχεδιασμός, γραφιστική επιμέλεια, ψηφιοποίηση και επεξεργασία εικόνων)
Στην επιλογή του εποπτικού υλικού καθώς και στη συγγραφή των επεξηγηματικών κειμένων εργάστηκαν: Γεροσίδερη Παγώνα(Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμός της Ελληνιστικής περιόδου)
Καρακίτσου Βασιλική (Πολιτική ιστορία της Ελληνιστικής περιόδου)

Η διαχείριση του εποπτικού υλικού έγινε από την Σταματέλου 'Αρτεμις

Η επιμέλεια των κειμένων έγινε από την Κεχαγιά Ασημίνα.

Η δακτυλογράφηση των μεταφράσεων των πηγών έγινε από την Γιαννακέλου Χριστίνα.

Ευχαριστούμε θερμά τους:

Eφραίμογλου Δημήτρη (Προϊστάμενος Τομέα Διαδραστικών Εφαρμογών και Συστημάτων)
Κατσούλη Γιώργο (Διαχειριστής Συστημάτων Η/Υ και Τεχνικός Υπεύθυνος, Υπεύθυνος φωτογράφησης)
Παπαδόπουλο Μάριο (Τεχνική υποστήριξη)
Φέρλα Κλεοπάτρα (Σύμβουλος Προέδρου επί Ιστορικών Θεμάτων)
Χατζή Ηλία (Προϊστάμενος Tμήματος Eφαρμογών Διαδικτύου)


Τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογραφικού υλικού ανήκουν στους παρακάτω φορείς:

Επιστροφή