Σημαντικές πληροφορίες για την προσωπογραφία της περιόδου δίνουν οι βιογραφίες του Πλούταρχου για το Θεμιστοκλή, τον Αριστείδη, τον Κίμωνα, τον Περικλή, το Νικία, τον Αλκιβιάδη και το Λύσανδρο.


| εισαγωγή | πολιτική εξέλιξη της κλασικής Αθήνας | Αθηναϊκό πολίτευμα | πρόσωπα | Κλασική Εποχή

Σημείωση: Οι υπογραμμισμένες παραπομπές (links) οδηγούν σε σχετικά με αυτές κείμενα, ενώ οι μη υπογραμμισμένες αποτελούν επεξηγηματικό γλωσσάρι.