Χάρτης της Μεσογείου με μερικές από τις πιο σημαντικές αποικίες των Ελλήνων σε Ανατολή και Δύση.
Tsetskhladge, R., Gocha and De Angelis, Fr., (eds.), The archaeology of Greek colonisation: Essays dedicated to Sir John Boardman, Oxford University Committee for Archaeology, Monograph 40, Oxford 1994, pp. 1-2.
Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
© Oxford University Committee for Archaeology.