Μυκήνες, "Σιταποθήκη". Ψευδόστομος αμφορέας από ανοιχτό καστανό πηλό.
Ναύπλιο, Αρχαιολογικό Μουσείο 2844.

Δημακοπούλου, Κ. (εκδ.), Ο Μυκηναϊκός κόσμος. Πέντε αιώνες πρώιμου ελληνικού πολιτισμού, 1600-1100 π.Χ., Υπουργείο Πολιτισμού-Ελληνικό τμήμα ICOM, Αθήνα 1988, σ. 277, αριθ. κατ. 313.

©ΥΠΠΟ
Eπεξεργασία: IME