Η Πρώιμη Χαλκοκρατία στον ελλαδικό χώρο καλύπτει το χρονικό διάστημα 3200-2100 π.Χ. περίπου. Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου είναι η εντατικοποίηση της χρήσης των μετάλλων και ιδιαίτερα η επέκταση της μεταλλοτεχνίας στην ανάμιξη του χαλκού και του κασσίτερου για την κατασκευή εργαλείων και όπλων από ανθεκτικό ορείχαλκο (μπρούντζο). Το γεγονός επέφερε τη βελτίωση της νεολιθικής γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας, την αύξηση της παραγωγής, τη δημιουργία πλεονάσματος προϊόντων και την επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η αναζήτηση μετάλλων και άλλων πρώτων υλών και η αναγκαιότητα προώθησης ανταλλάξιμων αγαθών οδήγησε στην εντατικοποίηση των εμπορικών επαφών, την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και την ανταλλαγή τεχνολογικών και εν γένει πολιτιστικών εμπειριών.
Οι απαρχές της χρήσης των μετάλλων (χρυσού, αργύρου, χαλκού) για την κατασκευή κοσμημάτων και εργαλείων ανάγονται στην Τελική Νεολιθική, που για το λόγο αυτό ονομάζεται και Χαλκολιθική (4500-3200 π.Χ). Η μετάβαση από τη νεολιθική αγροτική οικονομία στην εποχή του Χαλκού δε σημειώνεται ούτε απότομα ούτε ταυτόχρονα στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες του Αιγαίου. Επιπλέον κάθε περιοχή διέπεται από διαφορετικούς γεωμορφολογικούς παράγοντες και διαμορφώνει τη δική της, ξεχωριστή πολιτιστική φυσιογνωμία.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα διακρίνονται κατά την Πρώιμη Χαλκοκρατία τρεις μεγάλες πολιτισμικές ενότητες που αναπτύσσονται στη Θράκη και Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα. Ιδιαίτερη σημασία για την αιγαιακή Προϊστορία έχει η 3η χιλιετία π.Χ. στην κεντρική και νότια Ελλάδα, που είναι γνωστή και ως Πρωτοελλαδική περίοδος. Σ' αυτήν διακρίνονται οι παρακάτω χρονολογικές-πολιτιστικές βαθμίδες: Πρωτοελλαδική I, Πρωτοελλαδική ΙΙ, μεταβατική φάση Λευκαντί Ι-Καστρί και Πρωτοελλαδική ΙΙΙ.

Πληθυσμιακή αύξηση με ανάλογη αύξηση των οικισμών σε παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές, αξιοσημείωτη πολεοδομική οργάνωση, αύξηση της παραγωγής και του πλεονάσματος αγαθών, εξειδίκευση εργασίας, τεχνολογική ανάπτυξη (μεταλλουργία, κεραμική) και βιοτεχνική παραγωγή, έλεγχος διακίνησης αγαθών (χρήση σφραγίδων), εντατικοποίηση των εμπορικών ανταλλαγών και αύξηση των αγαθών κύρους χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή.

Κατά την Πρωτοελλαδική ΙΙ περίοδο παρατηρείται ιδιαίτερη οικονομική άνθηση, με άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική και πολιτική οργάνωση των οικισμών. Στη Θήβα, τη Mάνικα, την Aίγινα, την Tίρυνθα, τη Λέρνα κ.α. αναπτύσσονται πυκνοκατοικημένοι οικισμοί με πρωτοαστικό χαρακτήρα, ορατό στην ξεχωριστή πολεοδομική διάρθρωση, τα κοινοτικά κτίσματα ("Kτήρια με διάδρομο"), τις κοινωφελείς κατασκευές (οχυρώσεις), την τεχνολογική εξειδίκευση, και την ιδιαίτερη οικονομική-διοικητική σημασία στην ευρύτερη περιφέρειά τους (τοπικές ιεραρχίες).

Θήβα, Nέο Kαδμείο.
Θησαυρός χάλκινων εργαλείων.
Πρωτοελλαδική ΙII.
Λέρνα, φάση III. Oι πεταλόσχημοι
πύργοι της οχύρωσης.