Ακρωτήρι Θήρας. Η μικρογραφική ζωφόρος.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.

Ντούμας, Χρ., Οι Τοιχογραφίες της Θήρας, Ίδρυμα Θήρα-Πέτρος Μ. Νομικός, Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 1992, σ. 68-69, εικ. 35.

© ΥΠΠΟ