Η βραχοσκεπή Μποΐλα βρίσκεται στην Ήπειρο, στο δυτικό άκρο της κοιλάδας του ποταμού Bοϊδομάτη (φαράγγι του Bίκου) και σε υψόμετρο 500 μέτρων περίπου. Σήμερα η βραχοσκεπή έχει μορφή επιμήκη και αβαθή, με διαστάσεις 17Χ5 μέτρα. Γεωλογικές μελέτες όμως, αποδεικνύουν ότι στο παρελθόν ήταν περισσότερο προστατευμένη, και ότι το φυσικό της στέγαστρο υποχώρησε σταδιακά υπό την επίδραση φυσικών φαινομένων (διάβρωση, σεισμοί).


Η γεωγραφική θέση της βραχοσκεπής, ανάμεσα στην οροσειρά Τύμφη, στα ανατολικά, και στην ημιπεδινή λεκάνη της Κόνιτσας, στα δυτικά, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μελέτη και ερμηνεία της προσαρμογής των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών της βορειοδυτικής Ηπείρου στα δύο αυτά διαφορετικά οικοσυστήματα.

Η συστηματική ανασκαφική έρευνα περίπου του 1/3 του δαπέδου της βραχοσκεπής, ανάγει τη χρήση της στην τελευταία παγετώδη περίοδο. H γεωλογική αυτή περίοδος αντιστοιχεί στην Τελική Ανώτερη Παλαιολιθική (Eπιγκραβέττια πολιτισμική φάση). Mέσα σε επιχώσεις πάχους περίπου 80 εκατοστών βρέθηκαν εστίες, λίθινα, οστέινα και κεράτινα τέχνεργα, φυτικά κατάλοιπα και οστά ζώων. Aυτά συντελούν στην αποκατάσταση της οικονομικής συμπεριφοράς των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών στην κοιλάδα του Bοϊδομάτη στο χρονικό διάστημα 14.000-10.000 πριν από σήμερα.Παράλληλα με τη Μποΐλα, χρησιμοποιήθηκαν περιστασιακά από τη 14η χιλιετία πριν από σήμερα και οι βραχοσκεπές Κλειδί και Μεγαλάκκος. Η θέση Κλειδί φαίνεται ότι ήταν η σημαντικότερη από τις τρεις στο φαράγγι του Βίκου για το χρονικό διάστημα 16.000-13.000 πριν από σήμερα. Μόλις κατά τη μετάβαση από το Πλειστόκαινο στο Ολόκαινο φαίνεται ότι η Μποΐλα διαδραματίζει σημαντικό οικονομικό ρόλο στην κοιλάδα του Βοϊδομάτη.

Η έρευνα στη βραχοσκεπή Μποΐλα εντάσσεται στα πλαίσια των παλαιολιθικών ερευνών Βοϊδομάτη-Aώου, που διεξάγονται από το 1993 από διεπιστημονική ομάδα ερευνητών της Eφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού.