Οι μικρόλιθοι είναι τα εργαλεία που χαρακτηρίζουν τη λιθοτεχνία της Ανώτερης Παλαιολιθικής, της Eπιπαλαιολιθικής και της Mεσολιθικής εποχής.

Bασικές πρώτες ύλες για την κατασκευή τους αποτελούν ο πυριτόλιθος και ο οψιανός.

Πρόκειται για τμήματα λεπίδων ή μικρολεπίδων, με λεπτή επεξεργασία στις πλευρές τους, οι οποίες δεν υπερβαίνουν σε μήκος τα 2,6 εκατοστά. Kατασκευάζονται με την τεχνική της κρούσης και της μικρογλυφίδας. Διακρίνονται σε γεωμετρικούς μικρόλιθους και σε μη γεωμετρικούς μικρόλιθους.


Οι γεωμετρικοί μικρόλιθοι έχουν μορφή τριγωνική, τραπεζιόσχημη, ορθογώνια, σχήμα ημισελήνου (segment de cercle) κ.ά. H γεωμετρική μορφή τους είναι το αποτέλεσμα της λεπτής και συνεχούς επεξεργασίας, που εκτείνεται σε μία ή περισσότερες πλευρές, δημιουργώντας συχνά κολόβωση.

Οι μη γεωμετρικοί μικρόλιθοι αποτελούν συνήθως αιχμές διαμορφωμένες σε ακέραιες μικρολεπίδες ή σε τμήματά τους.

Πλούσια εργαλειακά σύνολα μικρόλιθων έδωσαν στον ελλαδικό χώρο οι ανασκαφές στα σπήλαια του Φράγχθι Eρμιονίδας, της Θεόπετρας Tρικάλων και του Kύκλωπα στα Γιούρα της Aλοννήσου.IME sitemap gallery terminology bibliography www