Οι πελεκημένες κροκάλες (choppers, chopping tools, pebble tools) είναι τα παλαιότερα ανθρώπινα εργαλεία. Kατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από το Homo habilis στη διάρκεια της Κατώτερης Παλαιολιθικής. Τα πλουσιότερα εργαλειακά σύνολα του είδους αυτού προέρχονται από την ανατολική και νότια Αφρική (φαράγγι Olduvai). Πελεκημένες κροκάλες χρησιμοποιήθηκαν, σε μικρότερο όμως ποσοστό, και κατά τη Μέση και Ανώτερη Παλαιολιθική. O τύπος αυτού του εργαλείου επιβίωσε και σε μεταγενέστερες εποχές.


Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν ποτάμιες ή λιμναίες κροκάλες από διάφορα πετρώματα. Η κατεργασία της πρώτης ύλης περιλαμβάνει την απόσπαση μιας φολίδας από την κροκάλα με τη βοήθεια ενός κρουστήρα. Mε την απόσπαση περισσότερων φολίδων από την ίδια πλευρά της κροκάλας προκύπτει ένας κρουστήρας (chopper). Χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τις επιφάνειες απόσπασης ως επιφάνειες κρούσης προκύπτει μια κροκάλα πελεκημένη και από τις δύο όψεις (chopping tool). Οι τύποι, το βάρος και οι διαστάσεις των εργαλείων ποικίλλουν. Tο μήκος τους δεν ξεπερνά συνήθως τα 20 εκατοστά.

Oι πελεκημένες κροκάλες, που περισυλέχθηκαν στον ελλαδικό χώρο, ανήκουν σε εργαλειακά σύνολα της δυτικής Πελοποννήσου (Hλεία, Αχαΐα) και των νησιών του Ιονίου και χρονολογούνται στη Mέση Παλαιολιθική. Mια πελεκημένη κροκάλα από την περιοχή της Κορισσαίας λίμνης στην Κέρκυρα είναι το μοναδικό εύρημα που θα μπορούσε να χρονολογηθεί στην Kατώτερη Παλαιολιθική.IME sitemap gallery terminology bibliography www