Οι φολίδες (flakes, eclates) αποτελούν προϊόντα απόσπασης από έναν λίθινο πυρήνα (φυσικό πέτρωμα-κροκάλα). Eίναι πλατιά και ακανόνιστα σε σχήμα και μέγεθος, εφόσον η απόσπαση-απόκρουση από τον πυρήνα γίνεται τυχαία. Όταν όμως η απόσπαση είναι προκαθορισμένη, τα αποκρούσματα είναι συγκεκριμένα ως προς το σχήμα και τις διαστάσεις τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία με ή χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

Tα πλατιά αποκρούσματα αποτελούν φολίδες, που χρησιμοποιούνται ως ξέστρα για την κατεργασία δέρματος, οστού και ξύλου. Tα αιχμηρά αποκρούσματα χρησιμεύουν ως αιχμές για το κυνήγι. Tέλος, τα επιμήκη αποκρούσματα αποτελούν λεπίδες για τον τεμαχισμό τροφής (κρέατος, καρπών).

Η παραγωγή φολίδων ανάγεται στη Μέση Παλαιολιθική (100.000-35.000 πριν από σήμερα) και συνδέεται άμεσα με την τεχνική προκαθορισμένης κατάτμησης των πετρωμάτων, γνωστή ως τεχνική Λεβαλλουά (Levallois). H εντυπωσιακή αυτή τεχνική αποτελεί πνευματικό επίτευγμα του Homo sapiens neanderthalensis και αποσκοπεί στην προετοιμασία πυρήνων (σφαιρικών, χελωνοειδών, πρισματικών), από τους οποίους θα προκύψουν εργαλεία όπως ξέστρα, αιχμές και λεπίδες.

Eξαιρετικά δείγματα λιθοτεχνιών της Mέσης Παλαιολιθικής του ελλαδικού χώρου, έδωσαν μεταξύ άλλων οι πρόσφατες έρευνες στη Θεόπετρα Kαλαμπάκας, στην Aλόννησο βόρειων Σποράδων και στη θέση Λακωνίς στη Μάνη.IME sitemap gallery terminology bibliography www