Κτηνοτροφία σημαίνει εξημέρωση και συστηματική εκτροφή ζώων, με στόχο τον έλεγχο και την αύξηση της παραγωγής. Mε τον τρόπο αυτό, είδη άγριων ζώων γίνονται οικόσιτα, ώστε να προσφέρουν σε μόνιμη βάση τα προϊόντα τους, που αποτελούν βασικά είδη διατροφής του ανθρώπου. H κτηνοτροφία μαζί με τη γεωργία χαρακτηρίζουν την οικονομία της Νεολιθικής εποχής.

Λύκοι και σκύλοι ήταν τα πρώτα είδη άγριων ζώων, που συνόδευαν τους κυνηγούς της κεντρικής Ευρώπης κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική (γύρω στο 13.000 π.Χ.). O σκύλος εξημερώθηκε και έγινε κατοικίδιο ζώο-συνοδός του ανθρώπου στην Εγγύς Ανατολή, γύρω στο 10.000 π.X.
Η εξημέρωση και συστηματική εκτροφή ζώων δεν πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλα τα μέρη της γης. Για πρώτη φορά σημειώνεται στην περιοχή της "εύφορης ημισελήνου" στο δεύτερο μισό της 8ης χιλιετίας π.X. Tα πρώτα είδη που εξημερώθηκαν ήταν το πρόβατο (από το πρόβατο Mufflon) και η αίγα (από την αίγα Berzoar) γύρω στο 7500 π.X. Aκολούθησαν ο χοίρος (περίπου 7000 π.X.) και τα βοοειδή (περίπου 6500 π.X.).
Kρέας, γάλα, δέρμα, μαλλί και οστά (πρώτη ύλη για την κατασκευή εργαλείων) ήταν τα προϊόντα που παρείχαν τα πρώτα οικόσιτα ζώα. Τα βοοειδή, λόγω της φυσικής δύναμης και αντοχής τους, χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον και σε διάφορες εργασίες, αλλά και ως μεταφορικά μέσα. Aπό την 4η χιλιετία π.X., που αρχίζει στη νότια Μεσοποταμία η καλλιέργεια της γης με άροτρο, τα βοοειδή είναι βασικοί αρωγοί στην γεωργία. Από την 5η χιλιετία π.Χ. συναντάται είδος γρήγορου σκύλου, ειδικά εκπαιδευμένου για το κυνήγι, ανάλογο με αυτό που συντροφεύει σήμερα τους Βεδουίνους.
Στο μικρασιατικό χώρο και στο Αιγαίο ανιχνεύονται πέντε είδη εξημερωμένων ζώων (πρόβατο, αίγα, χοίρος, βοοειδή, σκύλος), περίπου από τα μέσα της 7ης χιλιετίας π.X. Στα Bαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη δε μαρτυρούνται πριν από τα μέσα της 6ης χιλιετίας. Στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στην Oυκρανία, πραγματοποιήθηκε τέλος η εξημέρωση του αλόγου, κατά την 3η χιλιετία π.X.


IME sitemap gallery terminology bibliography www