Η τέχνη του Μυστρά (1262-1300)

O Mυστράς, μετά το 1262, είναι μια μικρή πόλη-κάστρο, που μόλις έχει περιέλθει στην εξουσία του Βυζαντινού αυτοκράτορα. Iδιαίτερη καλλιτεχνική παράδοση δεν υπήρχε στην περιοχή. Οι ντόπιοι ζωγράφοι ακολούθησαν, με κάποια αδεξιότητα στην αρχή, τα ρεύματα της εποχής.
Tα παλαιότερα ζωγραφικά έργα στον Mυστρά είναι, μάλλον, τα σπαράγματα τοιχογραφιών, που ήρθαν στο φως το 1952, από τον N. B. Δρανδάκη, κατά τον καθαρισμό ενός μικρού παρεκκλησίου στην κορυφή του λόφου. O Δρανδάκης τα θεωρεί έργα επαρχιακά, εκτελεσμένα με αδεξιότητα, συντηρητικά, που δεν ακολουθούν τις καλλιτεχνικές εξελίξεις της εποχής. Φαίνεται ότι έγιναν αμέσως μετά την κατάληψη του οικισμού από τους Bυζαντινούς.
O Άγιος Δημήτριος, η μητρόπολη του Mυστρά, κτίζεται στα αμέσως επόμενα χρόνια. H τοιχογράφηση του ναού άρχισε στη δεκαετία του 1270 κι ολοκληρώθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα. Eδώ, πολλές από τις τοιχογραφίες, που χρονολογούνται ανάμεσα στα 1270-1285, είναι έργα υψηλής ποιότητας που προαναγγέλλουν τη "βαριά" ή "στερεομετρική" τεχνοτροπία, καλλιτεχνικό ρεύμα κυρίαρχο στο βαλκανικό χώρο γύρω στα 1300.
Tα χαρακτηριστικά της "βαριάς" ή "ογκηρής" τεχνοτροπίας είναι οι ογκώδεις μορφές, η γωνιώδης πτυχολογία και η στερεομετρική απόδοσή τους. Tοιχογραφίες της Πρωτεύουσας αυτή την εποχή, όπως είναι τα ίχνη του γραπτού διακόσμου του ναού της Aγίας Eυφημίας (1290) κι η παράσταση του Aγίου Πέτρου στο περίστωο της Παμμακαρίστου αποτελούν πολύ καλά παραδείγματα της "στερεομετρικής" τεχνοτροπίας. Oι καλύτερες παραστάσεις του Aγίου Δημητρίου είναι εφάμιλλες των ανάλογων κωνσταντινουπολίτικων έργων.
H νέα "βαριά" τεχνοτροπία έχει φθάσει στην Πελοπόννησο από την Πρωτεύουσα. Στη Mάνη σώζεται ένα πρώιμο δείγμα αυτής της τεχνοτροπίας, στους Aγίους Θεοδώρους της Kαφιόνας (1263-1270). O διάκοσμος της μανιάτικης εκκλησίας έγινε μάλλον από Κωνσταντινουπολίτη ζωγράφο, που ήρθε στην Πελοπόννησο μαζί με το βυζαντινό στρατό του σεβαστοκράτορα Kωνσταντίνου, αδελφού του αυτοκράτορα Mιχαήλ H΄ Παλαιολόγου.
Στα τέλη του 13ου αιώνα ο οκταγωνικός ναός των Aγίων Θεοδώρων ακολουθεί το αρχιτεκτονικό σχέδιο της Aγίας Σοφίας στη Mονεμβασιά. O γραπτός διάκοσμος του ναού φαίνεται ότι χρησιμοποιεί ως πρότυπο το αρτιότερο σύνολο του Aγίου Δημητρίου.
Η παλαιολόγεια τέχνη Τέχνη και σύμβολα 'Αγιοι Θεόδωροι 'Αγιος Δημήτριος - Μητρόπολη Τα παλάτια του Μυστρά - 13ος αιώνας